Közérdekű adatok

2019. szeptember 30.

A Balatoni Múzeum általános közzétételi listája / Közérdekű adatok

Balatoni Múzeum alapadatai (adószám, törzskönyvi szám, KSH statisztikai számjel, alapító okirat)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek közreműködőivel összefüggő személyes adatok kezeléséről

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja:

Balatoni Múzeum 8360 Keszthely, Múzeum u. 2.; Tel.: 83/312-351 email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Web: www.balatonimuzeum.hu.

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

Ld. A Balatoni Múzeum Szervezeti és Működési szabályzata - 2016

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Havasi Bálint múzeumigazgató; 83/312-351; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Németh Péter múzeumigazgató-helyettes,; 83/312-351; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Balatoni Múzeum gazdasági ügyviteli feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (rövidített neve: GESZ Keszthely) végzi. Elérhetőségek: Cím: 8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/a; Telefon: +36/83-777-520 Fax: +36/83-777-521 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Hivatalvezető: Gachályi András +36/83-777-520; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Gazdasági vezető: Szabó Krisztina +36/83-777-520 Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

I.4. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

I.5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1)

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv;

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv.

A Balatoni Múzeum Szervezeti és Működési szabályzata - 2016

II.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Múzeumi szolgáltatás:

 • kiállítások üzemeltetése: megtekinthetők a nyitvatartási rend szerint, belépés a mindenkori díjszabás alapján

 • múzeumi könyvtár: intézményi szakkönyvtár, látogatható előzetes bejelentkezés alapján, ingyenes

 • múzeumi adattár: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes

 • múzeumi szakgyűjtemények: kutathatók előzetes bejelentkezés és kutatási engedély alapján, ingyenes

 Ld. Könyvtárhasználati szabályzat

II.3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja

Ld. A nemzeti kulturális örökség miniszterének 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelete a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról;

A Kormány 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelete a muzeális intézményekben folytatható kutatásokról;

Kutatási szabályzat

II.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Balatoni Múzeumi füzetek:  

- 10. Kardos Laura „Szent láncszemek, áldott állomások az örökkévalóság útján - Szeghalmy Bálint templomai a nyugat-balatoni térségben” - 1000 Ft

A Balatoni Múzeum jogelődje, a Zala Megyei múzeumok Igazgatósága kiadványai az alábbi közgyűjteményi portálon ingyenesen elérhetők és kereshetők: hungaricana.hu

II.5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelentés a Balatoni Múzeum működésének és gazdálkodásának felülvizsgálatáról

II.6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Ld. Közérdekű adatok megismerési szabályzata

Közérdekű adatok megismerési szabályzatának 1. számú melléklete (Igénylőlap)

Balatoni Múzeum, Titkárság; 83/312-351; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II.7. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2019. évi statisztikai adatszolgáltatás

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Időközi mérlegjelentés 2017

Éves költségvetési beszámoló 2017

Időközi mérlegjelentés 2018

Éves költségvetési beszámoló 2018

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

III.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Ld. „Balatoni kincsestár” (EFOP-4.1.9-16-2017-00052) pályázat közbeszerzései

 

péntek, 06 december 2019 10:42

Aktuális programok

  

Nyitvatartás

Hétfő:
Zárva
Kedd:
9:00-17:00
Szerda:
9:00-17:00
Csütörtök:
9:00-17:00
Péntek:
9:00-17:00
Szombat:
9:00-17:00
Vasárnap:
Zárva

Megközelítés

tömegközlekedés   A vasútállomástól és a buszpályaudvartól a Mártírok útján kb. 5 perc gyalog.

busz   A múzeum körüli utcákban a parkolás ingyenes. 

kerékpár   A múzeumépület mellett halad a Nyugat-Balatont behálózó kerékpárútvonal.

Kerékpárral érkezők számára kerékpár-tárolók vehetők igénybe.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesülhessen aktuális és elkövetkezendő kiállításainkról és programjainkról!

signup

Múzeumi bolt