NKA 3512/00050 pályázat beszámolója

Szakmai beszámoló a 3512/00050 kódszámú, „P. Barna Judit: A lengyeli kultúra kialakulása a DNy-Dunántúlon c. kézirat angol nyelvű kiadásának előkészítése” c., támogatást nyert pályázat megvalósításáról

2012. októberében a Balatoni Múzeum a Zala Megyei Múzeumok tagmúzeumaként adott be pályázatot „P. Barna Judit: A lengyeli kultúra kialakulása a DNy-Dunántúlon c. kézirat angol nyelvű kiadásának előkészítése” címmel a Nemzeti Kulturális Alaphoz, 500 000 Ft támogatásra. A pályázat 2012. decemberében 450 000 Ft értékben nyert támogatást, mivel azonban 2013. január 01-től, a Zala Megyei Múzeumok felbomlásával a Balatoni Múzeum fenntartója megváltozott, elhúzódott a Támogatói Szerződés megkötése. A csúszás miatt 2013. szeptember 16-án kértük a pályázati megvalósítás időtartamának 6 hónapos meghosszabbítását, melyet 2013. szeptember 30-án az NKA Igazgatósága jóváhagyott. A megvalósítás időtartama így 2013.01.05-2014.02.28-ra, az elszámolási határidő pedig 2014.04.29-re módosult. 

A kézirat angol nyelvű fordítását az indokolta, hogy maga a téma, a lengyeli kultúra nemzetközi érdeklődésre is számot tart, hiszen a lengyeli kultúra a Kr.e. V. évezredben fontos, kultúraformáló szerepet vitt egész Közép-Európában. A kézirat a lengyeli kultúra kialakulási folyamatának monografikus feldolgozása, mely három DNy-dunántúli lelőhely anyagának feldolgozásán alapszik.
A pályázat megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai: a fordítandó kézirat szerzője, P. Barna Judit régész-muzeológus, 1992. óta a Balatoni Múzeum munkatársa. A kézirat a szerző 2011-ben az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolához benyújtott, majd 2012-ben “Summa cum laude” minősítéssel megvédett doktori disszertációjának kis mértékben átdolgozott verziója. A disszertációt mindkét opponense megjelentetésre javasolta, kisebb, szerkezetbeli változtatásokkal. A szerző az opponensek javaslatait figyelembe vette és megvalósította, így a fordítás alapjául a már átszerkesztett kézirat szolgált.
Az eredeti kézirathoz képest változtatás történt a munka felépítésében, két fejezet (A Sopot kultúrát tárgyaló, ill. a lengyeli kultúra kutatástörténetét bemutató fejezetek) sorrendjének felcserélésével, a logikusabb, jobban követhető szerkezet érdekébe. Az eredeti terjedelem kismértékű csökkentésére is sor került, kizárólag az opponensek javaslatai alapján. A legfontosabb szerkezeti változtatás, hogy eredetileg a disszertáció szerves részét képező, a természettudományos vizsgálatok eredményeit bemutató V. fejezet, mivel további, a feldolgozásban közreműködő szerzők munkáit összegezte, kikerült a kézirat törzsszövegéből és az angol nyelvű fordításban már Appendixként jelenik meg.
A kézirat angol fordításban a „The Formation of the Lengyel culture in Southwestern Transdanubia” címet kapta. Terjedelme 215 oldal, 25 oldal Appendix-szel és 45 oldal irodalomjegyzékkel (Bibliography), valamint mellékletekkel. A mellékletek közt szerepel 26 db típustábla, 105 képtábla és 42 oldal egyéb melléklet (Illustration, tables and maps, Lists of subtitles and insets).
Fontos tapasztalat volt a pályázat megvalósítása során, hogy a támogatásként elnyert összeg csak a törzsszöveg fordítását fedezte, anyanyelvi lektorálás finanszírozását ez az összeg nem tette lehetővé. A közeljövőben tervezett kiadás előtt tehát az anyanyelvilektorálást még meg kell oldani.

 

csütörtök, 09 október 2014 13:52

Aktuális programok

  

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesülhessen aktuális és elkövetkezendő kiállításainkról és programjainkról!

signup

Múzeumi bolt