A IX. tájtörténeti konferencia témái: templomok, földvárak, várak, kun-halmok, Csörsz-, és Ördög-árkok, csataterek, emlékoszlopok, történelmi kertek, kastélyok, arborétumok, híres kúriák, útmenti emlékek (kápolnák, keresztek), kálváriák, fasorok stb. történetének ismertetése, bemutatása.

Program:

Június 21. csütörtök
  8.00 - 10.00     Regisztráció
10.00 - 10.30     Megnyitó: Füleky György, a Tudományos és Szervező Bizottság elnöke
10.30 - 13.00     Történelmi emlékek szekció I. Elnök: Füleky György

Plenáris előadás: Csima Péter: Történelmi események emlékei a tájban, történelmi tájak
1.    Baráz Csaba: Kaptárkövek, jeles sziklák. Szakrális kőemlékeink a természetvédelem és a tájvédelem tükrében
2.    Bazsika Enikő, Gyuricza László: Képes fák és út menti kőkeresztek a dél-göcseji és a hetési tájban
3.    Szlávik Lajos, Fejér László: A történelmi emlékezet hordozói - Árvízi emlékek Magyarországon
4.    Harkányiné Székely Zsuzsanna: Történelmi, kulturális örökségünk a Csörsz-árok
5.    Jakab Sámuel: A keménynagyszőllősi csatatér emlékműve és Kemény János erdélyi fejdelem sírja
6.    Kollányi László: Történelmi emlékek a TÉKA tájérték kataszterben
7.    Nagy Miklós Mihály: Láthatatlan történelmi emlékek? Avagy meddig tartott a török hódoltság kora?
8.    Suba János: A "hidegháború" emlékei a déli határon
9.    Valánszki István: "Zempléni zarándoklat" - Észak-Zemplén szakrális emlékei

13.00 - 14.00     Ebéd
14.00 - 15.45     Történelmi emlékek szekció II. Elnök: Pálóczi Horváth András

1.    Eke István: Késői római villa Badacsonyban
2.    Baklanov Szandra, Pető Ákos, Barczi Attila: A Bán-halom eltemetett talajának fitolitvizsgálati eredményei
3.    Majdán János: Pályaudvarok, vasútállomások, megállóhelyek
4.    Patyiné Stibló Mária: A Gyulai Vár jelene és jövője
5.    Mohos Mária: Szőlőhelyi présházak
6.    Silling István: Bácskai legrégebbi kápolnái
7.    Stibrányi Máté: Mit ér egy elpusztult templom? Tájrégészeti és településhálózati vizsgálatok a Sárvíz völgyének északi részén

15.45 - 16.15     Kávészünet

16.15 - 18.00     Épített emlékek szekció I. Elnök: Fejér László

1.    Boros László: Csetfalva épített emlékei
2.    Dobos Anna: Cserépfalu tájhasználati rendszerének változása a XVIII. századtól napjainkig, a település jelentősebb történelmi emlékei.
3.    Fejér László, Szlávik Lajos: Technikatörténeti emlék és tájképi elem - Belvízi szivattyútelepek Magyarországon
4.    Jéger Gábor: Elfeledett vasúti emlékek
5.    Pálóczi Horváth András: Édenkert a tájban - királyi mulatókert Visegrádon a 15. században
6.    Csima Péter: Jászsági határjelek - a tájtörténet emlékei
7.    Tamás László: Ipartörténeti tájalkotó elemek a Duna mentén

19.00 -            Vacsora

Június 22. péntek
  9.00 - 10.40    Épített emlékek II: Elnök: Vicze Magdolna

1.    Kenéz Árpád: A Keszthely - Fenékpuszta késői római erőd lelőhely 1973. évi ásatásáról származó archaeobotanikai leletek kiértékelése
2.    Kiss Andrea: A sáskajárások tájtörténeti vonatkozásai Magyarországon
3.    P. Barna Judit, Eke István, Puszta Sándor, Puszta Adrián, Busznyák János, Tokai Zita Mária, Pásztor Emília, Száraz Csilla: Késő neolitikus körárok magnetométeres felmérése Gétyén
4.    Tokai Zita Mária: Késő újkőkori közösségi és szakrális központ Nagykanizsán
5.    Reményi László: Régészeti és talajtani kutatások Perkáta, Forrás-dűlő bronzkori erődített telepen. Előzetes eredmények.
6.    Vicze Magdolna: A százhalombattai környezetrekonstrukció szerepe egy 50 hektáros tájban.
7.    Illyés Zsuzsanna: Hadászati emlékek interpretációs lehetőségei a Sas-hegy TVT példáján

10.45 - 11.15     Kávészünet

11.15 - 13.00     Tájtörténet szekció I. Elnök: Csima Péter

1.    Fekete Albert: Erdélyi kastélykert rendszerek látványkapcsolatai
2.    Saád József: Kényszermunka-táborok Hortobágy-pusztán
3.    Rajkainé Végh Krisztina, Saád József: Emlékhelyek a Hortobágyon
4.    Gál András, Frisnyák Sándor: Történeti kultúrtájelemek Tokaj-Hegyalján
5.    Hágen András: Egy védelemre érdemes mészkő előfordulás a Duna mentén Báta községben
6.    Novák Tibor József, Incze József.: Kőrakások, támfalak, sáncok, obalák: a szőlőtermesztés pusztuló emlékei a tokaji Nagyhegyen
7.    Takács Katalin, Klagyivik Mária, Firnigl Anett: A sellyei Draskovich-kastély kertjének története

13.00 - 15.45    Tájtörténet szekció II. Elnök: Fekete Albert

1.    Hanyecz Katalin: Felmérési adatok és eredmények a Szarvasi Arborétumban az utóbbi évek fejlesztései nyomán
2.    Tóth Szilvia, Szijjártó Ágnes, Kiss Gábor, Dósa Henrietta: A természetvédelmi információs rendszer egyedi tájérték moduljának tájvédelmi szempontú elemzése
3.    Bíró Éva, Varga Anna, Bódis Judit: Tájtörténeti és botanikai vizsgálatok egy zalai szőlőhegyen
4.    Laki Ádám Mihály: Kultúrtáj-változás a mernyei uradalom területén a 18. és 19. században
5.    Molnár Krisztina, Bódis Judit, Molnár Zsolt: Ökológiai gazdálkodás szőlőhegyeken: múlt, jelen, jövő
6.    Saláta Dénes, Horváth Soma, Fehérvári Bence, Hüll László, Malatinszky Ákos: Tájtörténeti pomológia és cönológiai vizsgálatok az Öreg-Bakony egykori tanyavilágában
7.    Csemez Attila: A tájökológiai elemek szerepe Óbuda település-szerkezetének kialakulásában

15.45 - 16.15     Kávészünet

16.45 - 18.00   Tájtörténeti szekció III: Elnök: Füleky György

1.    Szabó László Péter: A keszthelyi Georgikon tangazdaságának szerepe a vetésváltó földművelési rendszer hazai megjelenésében
2.    Bakó Gábor: A légi régészet története és legmodernebb módszerei
3.    Gyanó Szilvia: A Balaton szőlészete és borászata az ezredfordulón
4.    Pető Ákos, Kenéz Árpád: Archaeobotanikai és régészeti talajtani adatokra alapozott objektumon belüli térhasználat-elemzés
5.    Góber Eszter, Bakó Gábor: A magyar táj változásának elemzése 19. századi festmények alapján – Település a Cserhátban 1858-ban és napjainkban
6.    Fekete József: Néhány vár-tájkép a Kárpát-medencében
7.    Eplényi Anna: Egyedi tájértékek és reliktum tájelemek változásainak retrogresszív tájanalízise - Kalotaszeg példáján
8.    Eplényi Anna: Magyarország tájképfestészete a tájtörténet tükrében - hazai együttműködési kísérlet egy tájképfestészet-történeti adatbázis és kiadvány összeállításához c. felhívás + vitaindítás

18.00 - 19.30    Poszter szekció Elnök: Csemez Attila

1.    Góber Eszter, Bakó Gábor: A magyar táj változásának elemzése 19. századi festmények alapján – Település a Cserhátban 1858-ban és napjainkban
2.    Csabainé Prunner Anita: A Csörsz-árok napjainkban
3.    Firnigl Anett: A Balaton-felvidéki római kori villák történeti környezetének vizsgálata - a prediktív modellezés lehetőségei és tanulságai a Keszthely környéki római kori települések esetében
4.    Füleky György, Kovács Gabriella, Vicze Magdolna : Földből készült történelmi emlékek
5.    Ginzer Mónika: Történelmi emlékhelyek turisztikai hasznosítása Baranya megyében
6.    Gyanó Szilvia: Pincesor a Nagyberek szélén - A táskai pincesor népi építészete
7.    Haász Gabriella: Történelmi emlékek a Keszthely környéki falvakban
8.    Havasi Bálint: A zalaszántói őskori halmok
9.    Holló Sándor: Ex lege védett történelmi emlékek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
10.    Miókovics Eszter: Földvárak természetvédelmi szempontú vizsgálata
11.    Mravcsik Zoltán: Felhagyott szőlők tájtörténeti vizsgálata az Észak-Cserhátban
12.    Saláta Dénes, Geiger Barbara, Pető Ákos, Horváth Soma, Kenéz Árpád, Malatinszky Ákos: Természet- és történelemtudomány határán – Különböző tudományterületek integrálása a Kisgombosi Fás Legelő tájtörténeti kutatásának példáján
13.    Sándor Eszter, Centeri Csaba, Pető Ákos: A mendei leányvár talajvédelmi vizsgálata és annak lehetséges kulturális örökségvédelmi vonatkozásai
14.    Takács Márton: A hársak és a szelídgesztenyék európai, valamint hazai tájtörténeti, néprajzi szerepének áttekintése
15.    Tóber Márta: Mennyiben tükrözi Bartadon de la Brocquiére útleírása középkori Homokhátság természeti viszonyait
16.    Vöröskői Zsófia: A selmecbányai kálvária

20.00 - 22.00    Fogadás, (borkóstoló és hidegtál) a keszthelyi Kastélymúzeum pincéjében


Június 23. szombat
  8.00 - 13.00   Tanulmányút a térség tájtörténeti emlékeinek bemutatására
13.00 - 14.00   Ebéd Keszthelyen
14.00-             Elutazás

Opening hours

Monday:
Closed
Tuesday:
9.00 am - 5.00 pm
Wednesday:
9.00 am - 5.00 pm
Thursday:
9.00 am - 5.00 pm
Friday:
9.00 am - 5.00 pm
Saturday:
9.00 am - 5.00 pm
Sunday:
Closed

Approach

tömegközlekedés   Ca. 5 minutes afoot from train and bus station via Mártírok str.

busz   Park for free around the museum 

kerékpár   The bicycle lane of the West-Balaton passes by the building of the Museum.

Visitors with bicycle can use the Museum's bicycle-sheds.

Shop