Dr. Müller Róbert 70 éves

Meglepetésként szervezett születésnapi partin gratuláltak pályatársak, barátok, egykori munkatársak Dr. Müller Róbertnek, a Balatoni Múzeum nyugalmazott igazgatójának 70. születésnapja alkalmából. A köszöntőn bemutatták a fenékpusztai régészeti ásatások kötetsorozatának 4. részét, melyet Müller Róbert tiszteletére írtak.

Vastapssal köszöntötték a meghívott vendégek Dr. Müller Róbertet, 70. születésnapja alkalmából. A nyugalmazott múzeumigazgató könnyekig hatódott a meglepetéstől. Egykori munkatársak, volt kollégák és barátok várták a Városháza dísztermében. A meglepetéstől és a meghatódottságtól az ünnepelt először alig jutott szóhoz. A köszöntőn, Havasi Bálint, Müller Róbert utódja sorolta fel az ünnepelt szakmai pályafutásának mérföldköveit.

Hosszú és irigylésre méltó szakmai pályája olyan sikereket hozott számára, melyek csak keveseknek adatnak meg. 1958-ban egy fenékpusztai osztálykirándulás után döntötte el, hogy régész lesz. Nem telt el csupán néhány év és 1963-ban egyetemi hallgatóként már részt is vett egy ott folyó ásatáson. ’71-ben már önállóan vezettet egy feltárást. Pályafutását végig kísérte Fenékpuszta és az ott feltárt leletek. Több régészeti kiállítást is rendezett, valamint számtalan tudományos kötet és publikáció szerzője is. Tudományos munkáját 2011-ben Schönvisner – díjjal ismerték el, majd odaítélték neki a Rómer emlékérmet, a magyar régészet érdekében végzett magas színvonalú munkájáért.

A terepi- és a tudományos feladatok mellett mindig is munkája fontos részének tekintette az eredmények széles körben való népszerűsítését. Hosszú pályafutása alatt számos kiállítást rendezett, illetve közreműködött rendezésükben. A keszthelyi Balatoni Múzeum állandó- és időszaki kiállításai mellett számos nagysikerű nemzetközi együttműködésben megvalósult régészeti kiállítás fűződik nevéhez Ausztriától Németországig, Finnországtól Szlovéniáig. Munkája mellett tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottságának, valamint közreműködött a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által működtetett Ásatási Bizottságban is. Oktatóként segítette a fiatal régészek fejlődését, valamint 3 cikluson keresztül ott volt Keszthely város képviselőtestületében is.

Müller Róbert szakmai munkássága egybeforr az európai hírű keszthely-fenékpusztai késő római erőd kutatásával, de avar- és Karoling-kori feltárásait is nemzetközi érdeklődés kísérte. 1968 és 2006 között csaknem 80 régészeti feltárást végzett, fő kutatási területe a kora-középkor, főként a népvándorláskor. Nemzetközi kapcsolatait és elismertségét több mint félszáz idegen nyelvű munkája és tucatnyi külföldi konferencián tartott előadása alapozta meg. Hatvanadik születésnapjára, tíz évvel ezelőtt a Zalai Múzeum 14. kötetében összeállított terjedelmes publikációs jegyzéke meggyőzően támasztja alá sikeres tudományos pályafutását. Bibliográfiájának listája az elmúlt évtizedben is folyamatosan bővül, korábbi kutatásai eredményeit ugyanis folyamatosan teszi közzé és értékeli különböző évkönyvekben és Festschrift-ekben, miközben kiállításokat rendez, ismeretterjesztő előadásokat és könyvbemutatókat tart, de lektorként és ásatási konzulensként is számíthatnak rá a fiatalabbak. 2010-ben a Castellum Pannonicum Pelsonense sorozat első köteteként önálló monográfiában tette közkinccsé sok évtizedes fenékpusztai kutatásainak eredményeit. Szakmai munkássága csúcsaként 2013-ban pedig megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét.

A meglepetés szülinapi partin sokan gratuláltak és ajándékkal kedveskedtek Müller Róbertnek. Egykori pályatársakkal, volt kollégákkal idézhette fel az ünnepelt közel fél évszázados pályájának emlékezetes pillanatait.

Keszthelyi Televízió - Szabó Csilla